Onde están os correos en Evolution 3.2.3 ?

Domingo, 28 de Outubro de 2012 por Paulo

Se algúen se fixo esta pregunta, Aquí ten a resposta:

/home/usuario/.local/share/evolution/mail/

Andiven a buscar nela por unha migración que fixen. Evolution cambia os formatos dos correos da miña versión anterior a esta. Os vellos están en local_mbox

Problemas co arranque de Ubuntu

Luns, 27 de Setembro de 2010 por Paulo

http://ubuntu-guia.blogspot.com/2009/07/recuperar-el-arranque-o-grub-de-ubuntu.html

Unir ficheiros avi

Sábado, 20 de Febreiro de 2010 por Paulo

Copiado de:

http://www.laestacionerrante.com/archives/240

Por se fai falla.

A veces cuando una película viene en dos ficheros y querríamos tenerlo en uno solo. Para ello renombramos los dos ficheros como fragmento1.avi y fragmento2.avi y:

1.-Concatenamos los dos ficheros con el comando cat

$ cp fragmento1.avi peli.avi

$ cat fragmento2.avi >>peli.avi

2.-Recodificamos el fichero usando mencoder

$ mencoder -forceidx -oac copy -ovc copy peli.avi -o peliBuena.avi