Saindo desventados

Saimos do porrón, pensando que o nordes nos permitiria zafar o desvente off-shore. Non colou. Costou deus e axudas chegar á zona boa. E despois regular. Moi racheado e peleón. Un par de planeadas e para as cunchas. 105 , 32 aleta e 6,5 de vela e 111, 38 aleta -escasa- e 7,5 que por momentos non  daba para.water e outros non se daba drizado.